ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

ĐỊNH NGHĨA
Người bán đề cập đến chủ sở hữu trang web – người mà đơn đặt hàng đã được đưa ra.

Người mua đề cập đến người hoặc tổ chức đặt hàng.

Hàng hóa hoặc dịch vụ đề cập đến (các) sản phẩm mà người mua đã đặt hàng với người bán.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
Tất cả các khoản thanh toán là do khi hoàn thành đơn đặt hàng. Nếu một khoản thanh toán không được nhận hoặc phương thức thanh toán bị từ chối, đơn hàng sẽ không được đặt cho các sản phẩm và sẽ không có mặt hàng nào được chuyển đi. Người mua bị mất quyền sở hữu bất kỳ mặt hàng nào do không thanh toán. Chúng tôi chấp nhận hầu hết các hình thức chuyển khoản ngân hàng nội địa hoặc thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

Thông tin chính sách và hướng dẫn thanh toán xin xem tại đây: chính sách thanh toán.

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN
Vận chuyển sẽ được trả bởi người mua theo số tiền được tính bởi người bán tại thời điểm mua. Nếu một mặt hàng bị mất trong quá trình vận chuyển, tổng chi phí của mặt hàng bao gồm cả vận chuyển, sẽ được người bán hoàn trả cho người mua. Chi phí vận chuyển có thể tăng nếu vận chuyển liên tỉnh hoặc đặt hàng gấp. Nếu một mặt hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người bán sẽ không chịu trách nhiệm. Người bán sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo bảo vệ khỏi mất mát, hư hỏng hoặc phá hủy các dịch vụ hoặc vật liệu mà nó cung cấp cho người mua.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN / HOÀN TRẢ
Các mặt hàng có quyền được hoàn lại hoặc trả lại nếu người mua thông báo cho người bán trong vòng 2 ngày kể từ ngày mua. Người mua phải liên hệ với người bán qua email: thepcuong999@gmail.com hoặc thông qua số điện thoại: 0913.68 58 79. Không phải tất cả hàng hóa là có thể trả lại. Phí vận chuyển phát sinh cho hàng hóa trả lại là trách nhiệm của người mua.

Vui lòng xem chính sách hoàn trả của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết: chính sách hoàn trả.

HỦY BỎ
Một đơn đặt hàng có thể bị hủy cho đến khi thanh toán đã được xử lý. Sau khi thanh toán được xử lý, người mua có trách nhiệm thanh toán.

KHIẾU NẠI
Bất kỳ khiếu nại về các mặt hàng hoặc người bán nên được gửi đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Vui lòng gửi email: thepcuong999@gmail.com. Không có sự đảm bảo của một nghị quyết. Mỗi trường hợp sẽ được xem xét riêng và người bán sẽ được liên lạc.

PHÁP LÝ
Người bán không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mối quan tâm về sức khỏe hoặc an toàn nào sau khi người mua đã nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ. Nếu bất kỳ thiệt hại phát sinh từ các mặt hàng được mua bởi người mua, người bán chia sẻ không chịu trách nhiệm.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web đó phải tuân theo luật pháp của nhà nước của chủ sở hữu trang web.

Các điều khoản và điều kiện thanh toán có thể thay đổi.

Việc bạn sử dụng trang web này và đặt hàng cho thấy bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện thanh toán này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84913685879